1. Nhận chứng nhận Đại lí, Tổng Đại lí, Nhà phân phối Độc quyền đã đăng kí. Công ty cam kết không bán hàng vào địa phương đó và chuyển nhượng toàn bộ khách Sỉ lẻ cho hệ thống dưới và nhà Phân phối.

Khi trở thành cộng tác viên sẽ được tặng logo riêng để nhận diện thương hiệu. Khi trở thành đại lý, tổng đại lý, nhà phân phối sẽ nhận được giấy chứng nhận có dấu nổi từ M.O.I. Công ty sẽ hổ trợ thiết lập tất cả các đại lý và cộng tác viên. Được bảo trợ độc quyền tại khu vực thiết lập hệ thống.

2. Hỗ trợ mở Showrom cho Nhà phân phối có nhu cầu.

Khi trở thành Nhà Phân Phối sẽ được M.O.I hổ trợ mở showroom theo đúng tiêu chuẩn M.O.I

3. Công ty cho phép Đổi, Trả, Hoàn tiền bất kì sản phẩm theo điều lệ của M.O.I.

Trong thời gian 30 ngày Đại Lý được phép đổi trả sản phẩm theo đúng quy định M.O.I

4. Được đào tạo kinh doanh từ những chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc.

Định kỳ hàng tháng, cộng tác viên và đại lý sẽ được huấn luyện từ các chuyên gia hàng đầu của VN và HQ

5. Sử dụng hình ảnh chụp chung với Đại Sứ Thương Hiệu để tăng uy tín đại lý.

Khi được trở thành đại lý sẽ được thường xuyên giao lưu với Đại Sứ Thương Hiệu và sử dụng hình ảnh để tăng uy tín đại lý